autoverzekeringberekenen

Startspot.be

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.be

Overzicht

Wat is een Autoverzekering

Wat is een Autoverzekering

Een autoverzekering is een ruime term voor velerlei verzekeringen die tot doel hebben de schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te verzekeren. Een autoverzekering is in de landen van de Europese Unie verplicht. Deze verpflichting wordt in Nederland door de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM), geregeld en Belgie wordt dat door de Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen verzekerd.

In de Europeese Unie (EU) geldt een vrij uniforme wetgeving over motorrijtuigen. Voorop staat de bescherming van de slachtoffers van verkeersongevallen waarbij een motorrijtuig is betrokken. Deze bescherming is geregeld door een middels verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen.

Overigens geldt deze verplichting niet voor voertuigen die eigendom zijn van de Rijksoverheid bijvoorbeeld de Rijkswaterstaat, Defensie en het Korps landelijke politiediensten. Voor de civiele Rijksoverheidsvoertuigen geldt dat ze vrijgesteld zijn van de WA verzekeringsplicht.

Het vrijstellingsbewijs moet in de voertuig aanweezig zijn. De schadezaken en dergelijke worden afgehandeld door het Bureau Schade Afhandeling, voorheen was dit onderdeel van het Ministerie van FinanciŽn.

Door Marko i.s.m autoverzekeringberekenen.startspot.be
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 23 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?